7 ноември - ден на еко училищата

Празник в НУ „Л.Каравелов” – гр.Нова Загора 

   Денят  на еко училищата –7-ми ноември беше тържествено отбелязан в НУ „Л.Каравелов”

   Ученици и учители с  гордост отбелязаха, че  училището е едно от първите в България, на което е присъдена престижната международна награда “Зелен флаг” от Европейската фондация за екологично образование и възпитание по програма “Еко училища” и европейски сертификат за качеството на екологичното образование в училището.

    Програма "Еко училища” е международна програма, която се инициира и ръководи от неправителствени организации, членове на Фондацията за Екологично Образование. Програмата стартира през 1994 година в отговор на предизвикателството за обединение на усилията на младите хора за разрешаване на екологичните проблеми и устойчивото развитие.

    Учебните заведения с най-добри резултати се отличават с престижната награда на Програма „Еко училища” – „Зелен флаг”.Програма "Еко-училище” стъпва в България  през 1997 година. 

    През 2001г. на НУ ”Л.Каравелов” беше присъдена тази толкова престижна международна награда – „Зелен флаг”.От тогова до сега всички  – ученици и учители -са се включвали в десетки мероприятия, посветени на опазването на родната природа.

         Отбелязването на  празника беше съпроводено с редица дейности:

  • Изготвяне на постер, посветен на опазване на околната среда;
  • Посещение на местния зоо кът от участниците в СИП „Екология”;
  • Засаждане на дръвче в  еко парка  на училището;
  • Тържествено заседание на еко –клуба;
  • Тематичен час на класа, посветен на Програма „Еко училища” и екологичното възпитание;
  • Aкция „Да спасим едно дърво”;
  • Акция за събиране на излезли от употреба батерии и  ненужни електрически  уреди.

Празникът беше подготвен от участниците в СИП „Екология” с ръководител г-жа Д. Овчарова и  г-жа Виолета Цветанова. Особено настроение внесе песента, посветена на планетата Земя, изпълнена от ДВГ „Щурче”, с ръководител г-жа Албена Колева.

С голям интерес децата изработиха „Дърво на посланията” . На него те залепиха своите мисли и идеи, изразиха желанието си да опазят родната природа и да я съхранят за бъдещите поколения!

Директорът на училището – г-н Цветанов - поздрави малките еколози и им пожела да продължат да работят все така ентусиазирано и всеотдайно. 

                                      

Г-жа Виолета Цветанова и г-жа Добрина Овчарова