Ден на земята 22 април / 2012

    На 22 април, повече от един милиард хора по целия свят ще участват в Деня на Земята 2012, и да помогне да се мобилизират ™ Earth. Хора от всички националности и произход, ще изразят своята признателност за планетата. Един милиард Деяния на зеленото е вече най-голямата световна кампания услуга на околната среда. С над 800 милиона дейности за опазване на околната среда, регистрирани на интернет страницата на мрежа за Деня на Земята глобалната подкрепа зад движение е огромна.

        Денят на Земята 2012 кампания е предназначена да предостави на хората с възможност да обединят своите гласове по време на разговор за устойчиво бъдеще и да ги насочи към количествено измерими резултати.

 Начално училище"Любен Каравелов" отбелязя този ден с редица дейности, зелени призиви към нашите съграждани, общественост за опазване ресурсите на нашата планета, за пестене на енергията, за опазване чистотата на природата...

    С нашите действия и активно включване в дейностите по повод Денят на Земята 22 април изразяваме нашата воля за бъдеще на нашия свят и планета!

А ето и част от нашите милион зелени действия!

Еко фест- модно ревю

 

 

Участие в общински прояви по повод Деня на Земята  - Икебана, Модно ревю, рисунка на асфалт

 

 

youtu.be/95DAJ2VOiEs

youtu.be/IKvJZjPdwcY

youtu.be/IKvJZjPdwcY

Засаждане на дръвче по инициатива "Посади дръвче, засади гора"