Пролет 2011

Глас на Нова Загора 2011 година

   Ученици от НУ"Любен Каравелов"- Нова Загора, с ръководител г-жа Р.Иванова, се представиха достойно на организирания от Община Нова Загора и Школа по изкуствата в града конкурс за "Глас на Нова Загора". За пореден път учениците бяха отличени за своите  певчески способности и талант в разделите "Народно пеене" и "Поп пеене".

   Жури в състав: Председател -Сашка Ченкова, преподавател в Национално училище за фолклорни изкуства в гр. Котел и членове: Надя Тончева, преподавател на клас поп и джаз пеене в музикалното училище в гр. Стара Загора; Веска Вълчева, началник отдел „Култура, медийна политика и вероизповедания” при община Нова Загора и Андония Спасова, ръководител на Школа по изкуствата „Илия Аврамов” Нова Загора оцениха и класираха участниците, както следва:

Първа възрастова група, категория „Народно пеене”

I. Място  - Илия Гандев, Школа по изкуства „Илия Аврамов” и НУ"Любен Каравелов"

III. Място  - Славена Сашева, НУ „Любен Каравелов”

Втора възрастова група, категория „Народно пеене”:
I. Място – Стилиян Чиликов, Школа по изкуства „Илия Аврамов”

Поощрителни награди: Радостина Петрова, Школа по изкуства „Илия Аврамов”; Хубавена Емилова и Кристиян Емилов от Школа по изкуства „Илия Аврамов” и НУ"Любен Каравелов"

Първа възрастова група категория „Поп пеене”:

III. Място - Свилена Косева, НУ „Любен Каравелов”

Втора възрастова група категория „Поп пеене”:


I. Място – Габриела Куртева, НУ „Любен Каравелов”

III. Място -  Симона Пенева, НУ „Любен Каравелов”

 

 

 Ето всички ученици, участвали в "Глас на Нова Загора "2011 година.

Конкурс за постер "Човек и Космос"


50 години от полета на Юрий Гагарин

ОБЛАСТНА УПРАВА, РИО на МОМН

И АСТРОНОМИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ

ПРИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – СЛИВЕН

О Б Я В Я В А Т

КОНКУРС ЗА ПОСТЕР (ТАБЛО)

    „ЧОВЕК И КОСМОС”

Целта на конкурса е - децата и учениците да се запознаят или да си припомнятпървият космонавт и неговият подвиг, който откри нова епоха в историята на човечеството – начало на полетите на човека в Космоса, път към междупланетните експедиции…

                                               РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА

Участваха общо 74 разработки, на ученици от различните училища, в различните възрастови групи.

Благодарим на учениците и техните ръководители!

За отбелязване на Юбилея от полета на Юрий Гагарин, поканваме всички желаещи, на 18 април в Детски комплекс, да посетят изложбата и да присъстват на награждаването на най-добрите, в 13 часа: 

IIV клас

 

      II място - НУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, гр. Нова Загора, IVВ клас, СИП „Фотоклуб”   към постера

 

 

 На 25.03.2011 година ученици от НУ ”Любен Каравелов” гр.Нова Загора  и СИП Екология излязоха с апел към учители, съученици, родители и общественост. Те прочетоха материали за историята на Глобалната  инициатива”Часът на Земята 2011”, за страните участнички. Провокираха мисли у своите съученици за първи стъпки в ежедневието към по-устойчив начин на живот. Учениците разказаха какво правят хората по света. Всички пожелаха да станат малки посланици на „Часът на Земята 2011” в нашия град. В училище се осъществиха множество инициативи. В час на класа се проведоха дискусии, беседи, разговори за климатичните промени, за поведението на хората, за климата и как малките ученици да живеят, обичайки и игрижейки се за родната планета Земя.

 На по-малките ученици от 2 и 3 клас бе предоставено време за философстване, разсъждаване  и тълкуване. Предложени бяха много видео материали: за промяната в климата, за дейността на човека, за бъдещето на планетата ако ние - хората сме неразумни и не спазваме природните закони на света, в който живеем.

  Посланието на Глобалната инициатива бе прието и от възпитаниците на НУ”Любен Каравелов”.

 

300x250.swf (10,5 kB) Стани посланик на "Часът на на Земята2011"