За децата на Хаити

Отворено писмо от УНИЦЕФ

 В началото на месец април 2010 година, учениците на НУ"Любен Каравелов "получиха плакет и благодарствено писмо от г-жа Таня Радочай- представител на УНИЦЕФ за България. Повод за обръщението към учениците бе проведената благотворителна кампания в нашето училище "Помощ за децата на Хаити". Прочетете пълния текст на писмото...

********************************************************************************

  Благотворителна акция

 По инициатива на учениците от 2 б клас при НУ "Любен каравелов", с подкрепата на техните родители и г- жа Хр. Динева класен ръководител бе проведена благотворителна акция под мотото  " Помощ за децата на Хаити".

  Развълнувани и съпричастни към съдбата на тези деца, нашите ученици проявиха състрадателност, съчувствие и дадоха на нас възрастинте поредният урок по хуманизъм. Всяко дете от училище пусна паричка, за да дари храна или може би дрехи на нуждаещите се.

  Комисия от родители, ученици и учители преброи събраните средства, които ще бъдат преведени по банкова сметка.