На Първа пролет в НУ "Любен Каравелов"

    Наскоро Българското дружество за защита на птиците обяви ученически конкурс за рисунка под мото ”Орлите са красиви”, чиято цел беше да предизвика интерес у младите хора към птиците и в частност - дневните грабливи птици, да ги подтикне към търсене на информация за тях, за начина им на живот,  местообитанията, навиците им и т.н. 

    Конкурсът придоби  и задгранична популярност , като в него се включиха деца от 64 населени места в страната с 538 рисунки, както и млада художничка от Словения. 
    Внушителното участие показа, че децата проявяват все по-голям интерес към природата и с желание участват в инициативи, свързани с отговорността ни към опазването й. Това е добър знак и за родителите, и за учителите, които възпитават у подрастващото поколение любов към природата и света на птиците. 
Като единствени осиновители в България на семейство царски орли /Калина и Калин/, учениците от  ll ”В” клас в Начално училище „Любен Каравелов” -  Нова Загора, с класен ръководител Пенка Калина-Колева, взеха активно участие в този мащабен конкурс. За впечатляващото си представяне те получиха грамоти не само за участие, а и за принос към опазването на природата на България. В поздравителен адрес до класния  ръководител и училището г-жа Емилия Янкова от Българското дружество за защита на птиците благодари за участието на учениците в националния конкурс: „Насърчавайки възпитаниците си да участват в инициативи като нашата, вие допринасяте допълнително за екологичното им образование. Учениците ви отсега показват отношение към природата, което се опитваме и ние да постигнем в ежедневната си работа. Вашият ентусиазъм и воля за промяна ни дават надежда, че има шанс младото поколение да израсте отговорно към природата на България и планетата ни. Използвам възможността да поканя Вас и учениците Ви да се присъедините към нас като станете членове на Българското дружество за защита на птиците”.
    След като се запознаха с дейността на БДЗП учениците от ll ”В” клас безрезервно решиха да станат негови активни членове.
На 20 март 2012 г. лично Николай Терзиев – отговорник за образователните и комуникационните дейности в Българското дружество за защита на птиците, връчи в новозагорското учебно заведение членските карти на учениците от ll ”В” клас и на техния класен ръководител Пенка Калина-Колева. 
    След това в училищния екопарк се проведе занятие на тема „Как да направим хранилка за птици”, като целта беше да се покаже, че дори в града дивата природа съществува и с малка грижа от всички, шансовете за опазването й са реални. По традиция учениците от II ”В” клас и техните приятели от IV ‘’Б” клас с класен ръководител Виолета Цветанова направиха пролетно подхранване в училищния екопарк с осигурени от НОФПЗС ‘’Зелени Балкани’’ многокомпонентни захранки.

    Така в навечерието на 1 април – Международен ден на птиците, и на Седмицата на гората НУ ”Любен Каравелов” вече е част и от Програма LIFE+ на Европейския съюз - „Опазване на Царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата ”Натура 2000” в България”, осъществена от Българското дружество за защита на птиците в партньорство с Кралското дружество за защита на птиците - Великобритания, Унгарското орнитологично дружество, Фонд за дивата флора и фауна - България, и Национален парк „Централен Балкан”.