Слово за Левски

Тържесвено отбелязване -повече...

Тържествено отбелязване

на 139-годишнината от смъртта на Васил Левски

 в НУ „Любен Каравелов”,

гр. Нова Загора

    На 17.02.2012 година в НУ „Любен Каравелов” беще отбелязана 139-годишнината от обесването на  Васил Левски.Учениците от III-а клас, заедно с класния си ръководител, госпожа Добрина Овчарова, бяха подготвили мултимедийно представяне на великото дело на Апостола на свободата.

    В програмата сполучливо бяха преплетени интересни факти от живота на великия българин и откъси от произведения на бележити наши творци, посветени на именития ни сънародник.

    С огромен интерес малките ученици от подготвителната група, първи, втори, трети и четвърти клас от НУ „Любен Каравелов” изгледаха подготвената презентация. От екрана те се запознаха с кадри от родния дом, както и важни моменти от дейността на Дякона, запечатани на снимки или рисувани от известни художници.

    Във фоайето на училището бяха изложени табла с фотоси, свидетелстващи за важни моменти от живота на Левски, както и негови мисли, отнасящи се за борбата, свободата и Родината. До съзнанието на децата достигнаха мъдрите послания на Апостола, така актуални и днес.

    Директорът на НУ „Любен Каравелов”, г-н Иван Цветанов призова малките родолюбци да пазят дълбоко в сърцата си заветите на Левски, да бъдат честни и достойни българи.