Мирът е зелен!

Световният ден на мира се отбелязва от 23 година насам по инициатива на ООН. Към световната инициатива днес се присъединиха и учениците от НУ”Любен Каравелов”- гр.Нова Загора.

В двора на учебното заведение бяха засадени 4  дръвчета, а учениците написаха стихотворения за мир. Засаждането на дървета не е избрано случайно. Те са символ на природата и напомнят за опазването на околната среда. Дърветата символизират сътрудничеството между училищата по света, културното разнообразие и толерантността.Кипарисите на 1, 2, 3 и 4 клас ще растат заедно с децата от  училището.

                         Нашата околна среда е важна за нас, не само на местно ниво, но и глобално.

            Днес е време да обърнем внимание на околната среда и мира. Извършваме това заедно с хиляди други ученици по целия свят. Днес в НУ”Л.Каравелов” засадихме  дървета с нашите приятели на север, на юг, на изток и на запад. 

            Първите дървета са засадени в Океания. Следвайки слънцето дървета ще бъдат засадени в Азия, Европа, и Африка. Последните дървета ще бъдат положени в земята в Северна и Южна Америка. Хиляди училища от над 120 държави засаждат дървета заедно с нас днес.

            Днес е международният ден на мира на Организацията на обединените нации. Обединените нации са създали Целите за развитие на хилядолетието - осем международни цели за развитие, които всички 192 членове на ОН са се споразумели да постигнат до 2015год. Те включват намаляване на крайната бедност, нивото на детската смъртност, справяне с епидемии като СПИН, създаване на глобално партньорство за развитие. Всички те се базират на предпоставката, че развитието трябва да бъде за мир. Ние, децата и младежите, даваме и своя принос

            Това мероприятие не е единичен случай, годишна кампания за околната среда и мира. До момента училищата са засадили 11 милиона дървета, организирани от ENO and „Учим за гората“. ENO е Околна среда онлайн, глобална виртуална училищна мрежа от Финландия. Учим за гората е международна програма, която работи за устойчиво бъдеще чрез екологично образование. През 2010 Учим за гората и ENO обединиха усилия, за да направят кампанията по-мащабна от всякога. Малкото може да стане голямо и всеки може да предизвика промяна. Ние сме горди да бъдем част от това.

            Дървото е символ за нас. Първо, то ни напомня за природата и важността на опазването на околната среда. Второ, то символизира нашето сътрудничество между училищата по целия свят. Ние подкрепяме културното многообразие и толерантността. Тъй като днес е международният ден за мир ние наричаме тези дървета – дървета на мира. Надяваме се да растем заедно с нашите дървета в бъдеще и в името на бъдещето.

 Мирът е зелен!