Глас на Нова Загора 2010 година

 "Глас на Нова Загора 2010г" 

 Класиране първа възрастова група – народно пеене:
   I.  Място -Хубавена Стефанова, школа по изкуствата „Илия Аврамов” и ученичка в НУ"Л Каравелов"
 

Първа възрастова група – поп пеене:
  II. Място -     Свилена Косева, НУ „Л. Каравелов”
  

Втора възрастова група – народно пеене:
    I. Място - Радостина Петрова, ШИ „Ил.Аврамов”  и НУ"Л Каравелов"
    I. Място - Кристиян Стефанов, ШИ „Ил. Аврамов  и НУ"Л Каравелов"
    III. Място  -   Стилиян Чиликов, ШИ „Илия Аврамов”  и НУ"Л Каравелов"

Втора възрастова група – поп пеене:
   Поощрителни: Мирена Малчева и Габриела Малчева - НУ"Л Каравелов"

 

Камерни състави народно пеене:

   I. Място - Хубавена и Кристиян Стефанови, ШИ „Ил. Аврамов” и  НУ"Л Каравелов"
   II. Място - Квартет при ШИ „Илия Аврамов” и  НУ"Л Каравелов" - Стилиян Чиликов,/Камелия Тодорова/, Кристиян и Хубавена Стефанови