Конкурс "Учител-будител във виртуалното пространство"

picasaweb.google.com/lh/photo/GCwDVHdLlu--xJawpuqcbA?feat=directlink

Обучение в безопасно и отговорно поведение в интернет на ученици от НУ”Любен Каравелов” Нова Загора

През месец октомври 2011 година в Начално училище”Любен Каравелов”Нова Загора  се включи в поетата инициатива и обявения конкурс от  Българската линия за онлайн безопасност (БЛОБ) на Националния център за безопасен Интернет и Мрежата на учителите новатори за безопасна и отговорна употреба на интернет: „Учител-будител във виртуалното пространство“.

В проведената образователна кампания ” Активно обучение за безопасно поведение в Интернет” участват  ученици, учители и родители. Учителите и учениците работиха по няколко от предложените теми, свързани  с даване на знания , формиране на умения за запаметяване на уебсайт, за блокиране на нежелани съобщения, за за изтриване на история на посетени сайтове,  за  филтриране на вредно съдържание чрез настройки на търсачката Google и запознаване със сайтовете на Българска линия за онлайн безопасност,  с Гореща линия за безопасен интернет, с Център за безопасен интернет и образователни игри в тях. Учениците се запознаха с осемте ключови умения за безопасно поведение в мрежата като се целеше формиране на правилно отношение към проблема за безопасното онлайн присъствие на деца в мрежата.

С приноса си в този конкурс, учителите от НУ”Любен Каравелов”споделят добър педагогически опит за обучение и възпитаване в отговорно поведение на децата в света на технологиите. В училище се проведе информационна кампания за учители, ученици и родители. В тази дейност училище, учител,  родител, ученик участват заедно в образователна услуга, наложена от нашето информационно общество на знанията.

Ученици  от четвърти клас в НУ”Любен Каравелов”от СИП”Фотоклуб” и родителии се включиха с желание  в предложените от учителите дейности, даваха мнения, предложение, бяха емоционално ангажирани с предложените теми, като всичко това даказва нуждата от обучение в безопасно интернет поведение на учениците от начален етап.

Ние, учители, ученици и родители, ще се възползваме от възможността за осезателна видимост на образователната дейност на нашето училище по посока формиране на представи,  даване на знания за интернет пространството и формиране на умения и компетенции за отговорно-безопасно присъствие на децата в света на мрежите, технологиите, комуникациите и информацията.


Учители на 4 клас при НУ”Любен Каравелов”